Księgi i inne ewidencje, które prowadzimy na potrzeby rozliczeń, powinny zawsze być jasne i transparentne. Dzięki temu mamy pewność, że ewentualna kontrola zakończy się dla nas powodzeniem. Jest to bardzo istotne dla każdego przedsiębiorcy, który woli spać spokojnie. Warto dbać o swoje mienie, które włożyliśmy jako wkład do spółki, dlatego nie warto dokonywać jakichkolwiek nadużyć. Konieczne jest prowadzenie również szczegółowej analizy dochodów i strat. Dzięki temu będziemy w stanie ocenić wszelkie szanse i zagrożenia, które mogą czekać nasze przedsiębiorstwo. Analiza finansowa powinna wykazać, czy warto podjąć daną decyzję, która może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej firmy. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w wielu firmach powołuje się organy nadzoru. Są one zobligowane do przeprowadzenia takiej analizy w przypadku, gdy zarząd zamierza podjąć decyzję o kolosalnym znaczeniu dla przyszłości firmy. W takiej sytuacji analiza jest nieodzowna, ponieważ organ kontroli musi wyrazić zgodę.