Metodą podstawowej analizy pasz, obowiązującą w Polsce do dzisiaj, jest metoda weendeńska, opracowana i opublikowana przez W. Henneberga i F. Stohmanna w 1860 r. Nazwę swą wywodzi od nazwy Zakładu Doświadczalnego w Weende, koło Getyngi, miejsca pracy jej twórców. Metodą tą oznacza się zawartość w paszach suchej masy i popiołu oraz białka, tłuszczu i włókna. Na podstawie otrzymanych danych oblicza się zawartość związków bezazotowych wyciągowych ? jako różnicę między zawartością suchej masy a sumą białka, tłuszczu, włókna i popiołu. Należy wyraźnie podkreślić, że ?na pojęciu czterech podstawowych składników pokarmowych: białka, tłuszczu, włókna i związków bezazotowych wyciągowych, zbudowana została cała współczesna nauka żywienia”. Metoda weendeńska służyła od przeszło 100 lat i nadal służy nauce żywienia, na niej bowiem oparte są współczesne systemy wartościowania pasz. Metodą tą autorzy oznaczali nie poszczególne składniki chemiczne, lecz poszczególne grupy składników pokarmowych, na podstawie których można z powodzeniem oszacować wartość energetyczną pasz. Poza tym jest ona prosta, może więc być stosowana masowo, co tłumaczy jej powszechne używanie do dzisiaj. Mimo tych zalet od wielu już lat wysuwano różne zastrzeżenia dotyczące dokładności tej metody. W skład bowiem tzw. białka ogólnego wchodzi nie tylko białko i wolne aminokwasy, ale i inne związki zawierające azot, nazwane łącznie związkami azotowymi niebiałkowymi, które dla zwierząt nieprzeżuwających nie mają wartości. Główne jednak zarzuty dotyczyły podziału węglowodanowej frakcji pasz na włókno i związki bezazotowe wyciągowe. W skład bowiem tzw. włókna surowego wchodzą różne związki ? od trudno strawnych bądź niestrawnych, jak np. lignina, do łatwo strawnych, które znajdują się również we frakcji bezazotowych wyciągowych.

………
– gabloty muzealne Paraga Centrum
– serwis anten satelitarnych w legionowie
– kancelaria notarialna Wrocław Ołtaszyn
– anteny telewizyjne tanie ustawianie w rembertowie
– Krój i modelowanie odzieży lekkiej, Konstrukcja i modelowanie odzieży ciężkiej poradnik
– Meble tapicerowane, Produkcja rzemieślnicza i naprawy
– PIEKARSTWO – receptury, normy, porady i przepisy prawne
– kurs języka niemieckiego warszawa ottoschule
– 6es7521-1bl00-0ab0 sterownik
– Krój i modelowanie odzieży lekkiej, Krawiectwo miarowo-usługowe