Wielu maturzystów marzy o studiach prawniczych, o wielkiej karierze radcy prawnego, adwokata, prokuratora, sędziego, notariusza lub komornika. Jednak nie wszyscy wiedzą, jaką ścieżkę kariery obrać i jak się na nią dostać. Nie wszyscy zdają sobie także sprawę z tego, jak wyglądają egzaminy na aplikacje prawnicze i jaka jest ich zdawalność.

Kto i kiedy może ubiegać się o aplikację?
Kandydat na aplikanta, poza pozytywnym wynikiem z egzaminu wstępnego, musi posiadać polskie obywatelstwo oraz pełnię praw publicznych. Dodatkowo musi mieć polski lub uznawany w Polsce dyplom magistra prawa. Nie warto odkładać aplikacji na później – czas po obronie pracy magisterskiej jest najlepszym do korzystania ze zdobytej w trakcie trwania studiów wiedzy. A przyda się ona z pewnością w trakcie egzaminów wstępnych i będzie dobrą bazą do nabywania umiejętności praktycznych, które będą oferowane w trakcie szkoleń aplikacyjnych.
Śledząc statystyki przyjęć na poszczególne aplikacje prawnicze można przyjąć tezę, że najłatwiej jest dostać się na aplikację komorniczą. Natomiast aplikację radcowską i adwokacką, pomimo identyczności pytań na egzaminach wstępnych, różni ilość przyjętych, których jest więcej na tej drugiej. Kryteriami przyjęć na wszystkie aplikacje jest wyłącznie wynik egzaminu, zatem wyniki ze studiów, nawet te najwyższe, nie są brane pod uwagę.

Czego można się spodziewać na egzaminie wstępnym?
Każdego roku niezmienna jest liczba pytań dotyczących Konstytucji, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o radcach prawnych. Bardzo prawdopodobne jest, że i w tym roku nie ulegnie to zmianie. Egzamin z ubiegłego roku charakteryzował się mniejszą ilością pytań, które dotyczyły prawa spółdzielczego i kodeksu pracy, w porównaniu do lat poprzednich. Można domniemywać, że ta sytuacja zmieni się. Prawdopodobne jest też to, że w tym roku zmniejszy się liczba pytań o kodeks cywilny. Jednak z drugiej strony dotychczasowe trendy pokazują, że o ile jeszcze w 2009 r. egzamin wstępny to pytania przede wszystkim sprawdzające wiedzę z prawa karnego, tak z roku na rok kodeks karny wypierany jest przez kodeks cywilny.

Niezaliczony egzamin – koniec marzeń?
Przyszli aplikanci nie powinni się załamywać niezdanym egzaminem. Egzaminy wstępne organizowane są co roku, zatem co roku można do nich podchodzić. Nie ma ograniczeń w liczbie podejść czy wieku zdającego. Jeśli zatem kariera prawnika jest naszym celem, warto do niego dążyć, nawet pomimo wielu trudności.