biologiczne-oczyszczalnie-sciekow-10Oczyszczalnie ścieków ze względu na sposób oczyszczania oraz procesy zachodzące w trakcie oczyszczania dzielimy na 4 rodzaje: mechaniczne, chemiczne, biologiczne oraz z podwyższonym usuwaniem biogenów. Biologiczne oczyszczalnie ścieków usuwają ze ścieków ciała stałe, zawiesiny łatwo i trudno opadające, koloidy i inne. W tego typu oczyszczalniach zachodzą tlenowe, beztlenowe oraz przemienne (tlenowo-beztlenowe) procesy oczyszczania. Tlenowy proces oczyszczania zachodzi w obecności tlenu, zaś beztlenowy przy jego braku. W procesie tlenowym udział biorą aeroby – mikroorganizmy wykorzystujące tlen do przyswajania organicznych zanieczyszczeń, przekształcają je w dwutlenek węgla, wodę i biomasę. W procesie beztlenowym udział biorą anaeroby – mikroorganizmy asymilujące zanieczyszczenia organiczne bez tlenu. W rezultacie tego procesu powstaje metan, dwutlenek węgla i biomasa. Po procesach beztlenowych zawsze stosuje się tlenowy proces oczyszczania zanieczyszczonej wody. Do biologicznych oczyszczalni można również zaliczyć te z podwyższonym usuwaniem biogenów.