Buddyzm to system filozoficzno-etyczny założony przez urodzonego około 560 roku przed naszą erą Siddhartha Gautama zwanego Buddą (Przebudzony). Długo spierano się czy jest to religia gdyż właściwie nie ma tam boga, który byłby stwórcą świata jego ?rządcą?, (chociaż wierzy się na przykład w istoty nadprzyrodzone i życie po śmierci (reinkarnacja), więc są to jakieś atrybuty religijne. W końcu zdefiniowano buddyzm jako religię nieteistyczną.
Podstawą buddyzmu są Cztery Szlachetne Prawdy:
1. Pierwsza Szlachetna Prawda o Cierpieniu (narodziny, starzenie śmierć jest cierpieniem; smutek, ból, zgryzota, rozpacz są cierpieniem; rozłąka z ukochanymi, przebywanie w towarzystwie nielubianych jest cierpieniem, niemożność spełnienia swoich pragnień jest cierpieniem);
2. Druga Szlachetna Prawda o Przyczynie Cierpienia przyczyną cierpienia jest pragnienie);
3. Trzecia Szlachetna Prawda o Ustaniu Cierpienia ( ustanie cierpienia to zniknięcie, wyrzeczenie się, wyzwolenie, puszczenie pragnienia);
4. Czwarta Szlachetna Prawda o Ścieżce do Ustania Cierpienia (drogą do ustania cierpienia jest Szlachetna Ośmiostopniowa Ścieżka- właściwy pogląd, postanowienie, mowa, żywot, działanie, dążenie, medytacja, skupienie).