Czas wypłaty odszkodowania

Wiem już, że należy mi się odszkodowanie, określono już nawet jak wysoka jest to suma. Zastanawia mnie w tym momencie jaki jest czas wypłaty odszkodowania, czy długo muszę czekać na pieniądze?

Zgodnie z prawem Zakład Ubezpieczeń, który zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania powinien zrobić to w terminie do trzydziestu dni. Zdarza się jednak, iż zakłady ubezpieczeniowe dopuszczają się zwłoki w celu późniejszej wypłaty odszkodowania. Spowodowane jest to głównie przypadkami, w których do ostatecznej analizy brakuje kilku dokumentów. W takim przypadku zakład wysyła prośbę o ich dosłanie w celu uzupełnienia roszczenia, co z wiadomych powodów przeciąga w czasie moment wypłaty odszkodowania.