Dlaczego mediacja?
Zalety mediacji
Prezentujemy Państwu listę najważniejszych powodów, dla których warto wybrać właśnie mediację jako środek rozwiązania sporu

Mediacja zapewnia równorzędną pozycję uczestników konfliktu – każda ze stron ma możliwość wyrażenia swoich potrzeb, oczekiwań oraz obaw.
Mediacja umożliwia stronom decydowanie o sposobie rozwiązania sporu i znalezienie rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich.
Mediacja koncentruje rozwiązania na przyszłych korzyściach.
Czas trwania mediacji jest krótszy niż czas trwania postępowania sądowego.
Mediacja jest bardziej komfortowa dla stron niż tradycyjne postepowanie sądowe – w mniej sformalizowanej, niestresującej atmosferze daje możliwość wypracowania własnych rozwiązań problematycznych kwestii.
Mediacja jest poufna, pozwala na zachowanie prywatności i uniknięcie upublicznienia drażliwych tematów.
Mediacja jest dobrowolna – na każdym etapie można zrezygnować z udziału w postępowaniu mediacyjnym.
Koszty mediacji są znacznie niższe niż koszty postępowania sądowego. W mediacji realizowanej ze skierowania sądu istnieje możliwość zwolnienia od kosztów mediacji (stanowiącej koszty sądowe).
W przypadku zawarcia ugody przed mediatorem w trakcie trwania postępowania sądowego sąd zwraca całość opłaty bądź 3/4 opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji