GODNE ODNOTOWANIA

Godne odnotowania wydaje się wzrastające powo­dzenie widowiska na Boże Narodzenie, a zwłaszcza jego miniaturowej odmiany, jaką się stała pasto­rałka — maleńkie misterium składające się zwykle z kilku scen. Znamy wiele pastorałek, w których pasterze są Polakami, często Góralami z Podhala. Pierwsza scenka ma zwykle charakter komiczny; zbudzeni znienacka, pasterze wpadają w zły hu­mor, nieraz spierają się (nie bez udziału kija). W adoracji dochodzi do głosu czysta poezja, często wysokiej próby. Betlejem, nawet w pasto­rałce, leży w ziemi judzkiej, gdzieś daleko. Ale stajnia, w której Zbawiciel objawił się prostakom, należy do sfery osobistych tęsknot autorów, akto­rów i publiczności, co nadaje widowisku nieod­partą prawdę wyrazu.