nieruchomosci oraz projektowanie (12)W ostatnich latach niezwykle popularne stało się pojęcie zrównoważonej architektury. Pod tym chwytliwym określeniem kryje się ważna i wartościowa idea. Zrównoważona architektura bowiem oznacza projektowanie i wznoszenie nieruchomości z myślą o przyszłych pokoleniach i o dniu jutrzejszym, z zachowaniem szacunku nie tylko dla współczesnego konsumenta, ale również dla potrzeb środowiska. W tym celu kładzie nacisk na trzy aspekty: ekonomiczny, związany z balansowaniem kosztów inwestycji tak, by przynosiły odpowiedni zwrot w przyszłości; społeczny, związany ze zdrowiem i komfortem użytkowników i ich otoczenia; oraz ekologiczny. Nieruchomości powinny być projektowane z myślą o ochronie zasobów środowiska naturalnego, ograniczeniu emisji szkodliwych substancji i z wykorzystaniem surowców wtórnych. Tym samym architektura zrównoważona wyraża odpowiedzialność profesjonalistów z branży wobec klientów w szerokiej skali. Wszyscy mamy zobowiązanie wobec świata, w którym żyjemy. Taktyka ciągłego brania i wykorzystywania bez ofiarowywania niczego w zamian ostatecznie obróci się przeciwko nam – przy czym nie tylko my poniesiemy konsekwencje, ale również ci, którzy po nas nadejdą.