Mahomet uznawany jest za ostatniego proroka zesłanego przez Allacha ( przedtem Bóg wysyłał wielu proroków począwszy od Adama, Abrahama, Mojżesza, a na Jezusie kończąc) i to właśnie Mahomet objawił ludziom ostateczną księgę objawioną, czyli Koran.
Islam opiera się na sześciu podstawowych dogmatach:
1. Wiara w jednego Boga (Allacha), który nie posiada potomstwa (jedynobóstwo);
2. Wiara w Anioły Allacha (niektóre są wspólne dla judaizmu i chrześcijaństwa np. Gabriel, Michał);
3. Wiara w proroków Allacha ?najważniejszego Mahometa (gdyż przyniósł ostateczne przesłanie Boga dla ludzi), ale i w Mojżesza, Jezusa;
4. Wiara w księgi Boga ? Koran, (ale Tora i ewangelia także są księgami Boga,chociaż nie są one tym samym dla muzułmanów, co dla żydów i chrześcijan, gdyż według wyznawców islamu są one zafałszowane przez wyznawców tamtych religii);
5. Wiara w Dzień Ostatni, ? czyli Dzień Sądu Ostatecznego;
6. Wiara w Przeznaczenie, czyli w to, że wszystko, co spotyka człowieka w życiu, zarówno dobro jak i zło zdarza się za wolą Allacha.