Idealne państwo w islamie to kalifat, w którym religia, prawo państwowe i moralność są ze sobą nierozerwalnie związane. Praktycznie tylko dwa kraje na świecie Arabia Saudyjska i Afganistan zrównały prawo państwowe z religijnym, a w pozostałych krajach muzułmańskich takich jak na przykład Irak islam jest uznawany za fundament państwa a Koran traktowany jak źródło prawa świeckiego. W większości krajów muzułmańskich nie respektuje się Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. ONZ w kwestii wolności sumienia (istnieje zakaz krytykowania religii i apostazji).

ISLAM A INNE RELIGIE

Stosunek islamu do innych wyznań religijnych jest bardzo kontrowersyjny. Mimo że Koran stwierdza, że nie ma przymusu w religii to w praktyce było i jest to prawo często naruszane.
?ludzie Księgi?, czyli żydzi, chrześcijanie, sabejczycy mają być tolerowani przez wyznawców islamu, jednak byli (są) oni poddawani pewnego rodzaju represjom (zakazy procesji, używania dzwonów w kościołach wykonywania pewnych zawodów czy nawet nakazy zamieszkiwania w gettach), a nawet zdarzały się pogromy i przymusowe nawracanie na islam. W Koranie jest sporo wersetów głoszących tolerancję wobec innowierców, ale jest też wiele takich, które nawołują do nienawiści wobec niemuzułmanów.

………
– Obiegi wodne i parowe w kotłowniach. Poradnik projektanta – Żarski
– Węzły cieplne w miejskich systemach ciepłowniczych. Poradnik
– hologram kolekcjonerski els
– hologramy legitymacja studencka
– jak odkleić hologram z legitymacji
– naklejki legitymacja studencka
– certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika
– nauka gry na flecie poznań
– iso 50001 szkolenie kraków
– izolator przepływów zwrotnych