ISO 14001

ISO 14001 to System Zarzadzania Środowiskowego, oparty na wymaganiach przeznaczonych dla każdej organizacji, której losy środowiska naturalnego jakie ją otacza nie są obojętne.

Standard ISO 14001 został opublikowany w1996 roku, a w Polsce funkcjonuje od 2005 roku jako PN –EN ISO 14001:2005

Dzięki wdrożeniu ISO 14001 każde przedsiębiorstwo podejmuje się takich działań, które będą minimalizowały jego negatywne wpływy na środowisko przy jednoczesnym zachowaniu rentowności.

Dla kogo przeznaczony jest system zarządzania środowiskowego ISO 14001?

Dla organizacji, które:

charakteryzują się różną wielkością i profilem prowadzonej działalności, zarówno sektorze prywatnym jak i publicznym

prowadzą działania o różnym stopniu ryzyka

chciałyby swoją działalnością wspierać środowisko naturalne

chciałyby minimalizować efekty tych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko

dzięki wsparciu działań środowiskowych np. poprzez zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń ponosić mniejsze koszty

chciałyby cały czas doskonalić funkcjonowanie wszystkich swoich obszarów

Zalety wdrożenia systemu:

wypracowanie lepszej reputacji

osiąganie lepszych wyników finansowych (ograniczenie ilości odpadów, mniejsze zużycie wody i energii, mniejsze opłaty środowiskowe)

większe wyniki sprzedażowe

zwiększenie świadomości pozytywnych efektów prawidłowej postawy ekologicznej wśród pracowników

informacja dla potencjalnych kontrahentów, że firma działa zgodnie z przepisami prawa

szybka identyfikacja czynników ryzyka, i dobre zarządzanie nimi pomaga zredukować niepotrzebnie ponoszone koszty

informacja dla klientów i pracowników, że organizacja idzie wraz z postępem czasu, staje się nowoczesna

mniejsze ryzyko wystąpienia zdarzeń kryzysowych