Nasze rozważania powinniśmy zacząć od tego, czym sam meldunek jest, co to pojęcie oznacza. Meldunek, jest to określenie, które określa gdzie i na jaki czas się zatrzymaliśmy, gdzie mieszkamy. W państwie polskim, aby się zameldować, musimy najpierw – co jest chyba oczywiste – posiadać miejsce, gdzie będziemy mieszkać, lub gdzie już mieszkamy, a do tego zgodę właściciela na zameldowanie się w tym miejscu, lub po prostu być właścicielami danego domu czy mieszkania. Zgoda właściciela jest niezbędna gdyż gdyby jej nie było każdy mógłby zameldować się w dowolnie wybranym przez siebie mieszkaniu. Wszelakie dane na temat takiego budynku ma z pewnością agencja nieruchomości. Jeżeli ten warunek został już spełniony, wtedy to musimy udać się do odpowiedniego urzędu – w Polsce nazywa się to Urzędem Gminy, lub też Urzędem Miasta i tam złożyć odpowiednie dokumenty, wraz z naszym aktem urodzenia i kopią naszego dowodu osobistego. Po złożeniu takiego wniosku czeka się przez krótki okres czasu, aż otrzymuje się potwierdzenie zameldowania w danym budynku mieszkalnym, czy też w innym miejscu nadającym się do zamieszkania przez ludzi, co do którego właśnie złożyliśmy nasz wniosek. Do tej pory obowiązek meldunkowy był w Polsce obowiązkiem obowiązującym, jednakże od roku 2016 ma się to zmienić – termin jest dosyć odległy po to, aby wszelakie instytucje zdołały wdrożyć innego rodzaju rozwiązania służące do ewidencji ludności – i wtedy nie będziemy musieli udać się do żadnego z wymienionych wyżej urzędów, aby się zameldować.