Jak skorzystać z mediacji?
Istnieją dwa sposoby na skorzystanie z mediacji:

Na podstawie skierowania sądu. Postanowienie o skierowaniu do mediacji może wydać sąd z inicjatywy własnej lub na podstawie wniosku pokrzywdzonego – oskarżonego/ stron postępowania cywilnego. Wniosek nie musi być sformułowany na piśmie, wystarczy wnieść prośbę ustnie na posiedzeniu sądowym do sędziego prowadzącego sprawę o skierowanie sprawy do mediacji.

Na podstawie złożenia wniosku o przeprowadzenie mediacji (spełnia rolę pozwu w postępowaniu mediacyjnym, jest jednak dużo prostszym i łatwiejszym w przygotowaniu pismem).
Pamiętajmy, iż mediacja pozasądowa może zostać zainicjowana przez same strony jak również inne podmioty np. sąsiad, właściciel firmy, w której między pracownikami tli się konflikt, sam mediator itp. Następnie strony/ strona zgłaszają się do wybranego ośrodka mediacyjnego i spotykają z mediatorem. Celem takiego spotkania jest rozmowa o problemie oraz możliwościach jego rozwiązania w drodze mediacji.