Jak uchronić dziecko przed pedofilią

W ostatnich latach coraz częściej w mediach słyszymy o przypadkach pedofilii. Wśród pedofilii wbrew obiegowym opiniom wcale nie przeważają osoby homoseksualne. Pedofilem może być zarówno wzorowy ojciec rodziny, bezdzietny i samotny człowiek. Nie ma tutaj także znaczenia status materialny, ani też wykonywany zawód. Wszyscy pedofile mają jednak jedną wspólną cechę: z jednej strony bardzo łatwo zdobywają zaufanie rodziców lub opiekunów dziecka, z drugiej strony łatwo nawiązują kontakty z dziećmi. Ofiarą pedofila może paść w zasadzie każde dziecko, dlatego rodzice powinni już od bardzo wczesnych lat wpajać dziecku, jak powinno reagować w przypadku, kiedy osoba dorosła próbuje przekroczyć granice, które są dozwolone. Już młodsze dzieci powinny wiedzieć, że nikt, pani w przedszkolu, wychowawca w klasie, opiekun na koloniach, nie ma prawa dotykać intymnych części ciała dziecka czy organizować zawstydzających dzieci zabaw. Dziecku, które nie ma jeszcze 6 lat rodzice powinni wytłumaczyć na czym polegają różnice pomiędzy „złym” i „dobrym” dotykiem. Rodzice powinni także uczulić dziecko, że musi ono o powiadomić rodziców kiedy osoby dorosłe przekraczają granice „złego” i „dobrego” dotyku. W przypadku dzieci starszych rodzice powinni zainteresować się znajomościami, które dziecko zawiera w Internecie. Warto dzieciom rozesłać linki do stron o groomingu, czyli do stron na temat uwodzenia przez pedofila. Warto dbać także o dobre relacje pomiędzy sobą a dzieckiem. Rodzice, którzy nabiorą podejrzeń, że ich dziecko mogło paść ofiarą pedofila powinni zawiadomić prokuraturę oraz policję. Molestowanemu dziecku zapewne potrzebna będzie pomoc psychologiczna.