Podział spadku niejednokrotnie może napotykać na poważne trudności w realizacji. Wynika to z faktu, że nie zawsze możliwe jest dochodzenia sądowego podziału. W każdym wypadku warto rozważyć możliwość zawarcia ugody w tym przedmiocie. W takiej sytuacji sprawę kieruje się do mediacji. Tam powołany przez strony bądź przez sąd mediator pomoże wszystkim spadkobiercom dojść do porozumienia. Zawarta ugoda jest tytułem do dokonania działu. Bardzo ważne jest jednak, aby pod takim pismem uzyskać podpis notariusza. Kancelaria Notarialna Kraków pomoże nam sformułować treść ugody w taki sposób, aby sąd nie wahał się przy nadaniu jej klauzuli wykonalności. Dzięki temu dział spadku odbędzie się w ekspresowym tempie, a każdy ze spadkobierców będzie zadowolony z przyznanego mu udziału. Warto pamiętać, że udział notariusza w procedurze zniesienia współwłasności spadku jest fakultatywny, jednakże z pewnością bardzo przyspiesza całą procedurę. Nie warto się wahać – skorzystanie z usług kancelarii notarialnej jest korzystne.