Kształtujemy ważne cechy

Każdy rodzic pragnie aby jego dziecko odnosiło początkowo sukcesy w szkole, a później w życiu zawodowym. Aby więc nasze dziecko odnalazło się w przyszłym życiu zawodowym już od najmłodszych lat warto kształcić w dziecku cechy, które będą szczególnie przydatne w życiu zawodowym. Przede wszystkim rodzice powinni nauczyć swoje dzieci samodzielności. Samodzielności możemy uczyć dziecko jeszcze zanim pójdzie do przedszkola, a w starszym wieku należy samodzielność w dziecku rozwijać. Samodzielności możemy oczywiście uczyć tylko poprzez zlecanie dziecku pewnych czynności takich jak na przykład robienie zakupów. W żadnym jednak przypadku kiedy dziecko nie do końca wywiąże się z powierzonego mu zadania nie należy go krytykować. Mądrzy, odpowiedzialni rodzice powinny dziecku pomagać, nie mogą jednak dziecka wyręczać. Coraz częściej używanym dzisiaj słowem jest słowo „kreatywność”. Kreatywności, czyli po prostu pomysłowości także możemy uczyć swojego dziecka od najmłodszych lat. Aby nasze dziecko stało się w przyszłości osobą kreatywną nauczmy je poszukiwać rozwiązania problemu na własną rękę. Zachęcajmy także dziecko, aby nie zajmowało się tylko swoimi problemami, ale także problemami innych ludzi. W ten sposób nauczymy dziecko nie tylko kreatywności, ale także wrażliwości na innych. Dziecko od najmłodszych lat powinno zostać nauczone także współdziałania, czyli pracy z innymi. Cechę tę możemy w dziecku wyrobić między innymi poprzez wspólne przygotowywanie posiłków, poprzez podział domowych obowiązków, ale także namawiając dziecko do gier zespołowych takich jak na przykład piłka nożna czy koszykówka.