Każdy wózek widłowy pracujący w firmie powinien posiadać odpowiednie normy bezpieczeństwa. Wózek widłowy musi być sprawny i przechodzić okresowe przeglądy techniczne. Maszyna musi przechodzić przeglądy i być konserwowana. Wózek widłowy musi posiadać dobry stan techniczny. Zasilanie wózka odbywa się za pomocą silnika elektrycznego lub spalinowego. Te posiadające silnik spalinowy nie mogą być używane w pomieszczeniach zamkniętych. Do pomieszczeń zamkniętych używane są wózki elektryczne. Każdy wózek posiada mechaniczny napęd podnoszenia, który objęty jest przez dozór techniczny. Zgodnie z przepisami bhp wózek może być obsługiwany przez pracownika, który posiada kurs na wózki widłowe. Dodatkowo pracownik powinien posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie, prawo jazdy kategorii B, a także brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Na terenie zakładu pracy organizowane są przez pracodawcę wewnętrzne szkolenia obsługi. Pracodawca musi też zadbać o stan techniczny wózka, który ma wpływ na bezpieczeństwo operatora. Operator wózka w czasie obsługi musi przestrzegać pewnych zasad. Nie może ingerować w konstrukcję wózka. Przed pracą konieczne jest sprawdzenia stanu technicznego wózka (układ kierowniczy, napędowy, hamulcowy). Ładunek na wózku musi być odpowiednio zabezpieczony, a operator przestrzegać limitów prędkości.