Jakie trzeba spełniać warunki, by zostać detektywem?

Słowo „detektyw” większości z nas kojarzy się głównie z tropieniem przestępców i poszukiwaniem zaginionych. Oczywiście te czynności również wchodzą w zakres usług wykonywanych przez biura detektywistyczne, jednak często profesjonalni detektywi często wynajmowani są w zgoła innych, mniej górnolotnych celach. Jednym z nich jest na przykład śledzenie współmałżonka podejrzewanego o niewierność (wówczas zadaniem detektywa jest dostarczenie osobie zlecającej dowodów, na przykład w postaci zdjęć). Bez względu na to, jakimi sprawami detektyw się zajmuje, aby pracować w biurze detektywistycznym, niezbędna list licencja detektywa. Jest to swoiste upoważnienie do wykonywania zawodu. W celu uzyskania licencji należy odbyć szkolenie oraz spełnić kilka podstawowych warunków – między innymi wymagane jest wykształcenie średnie lub wyższe oraz aktualne badania lekarskie dowodzące braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu oraz zaświadczenie o niekaralności (po uiszczeniu opłaty można uzyskać je w sądzie).