Greccy bogowie

Chyba każdy z nas w pewnym punkcie życia miał do czynienia z mitologią grecką. Wielu z nas w szkole podstawowej uczyło się na pamięć nazw greckich bogów wraz z ich „specjalnościami”. Zeus, Posejdon, Hades czy Afrodyta – imiona te znane są każdemu. Każdy też słyszał o innych bohaterach greckich mitów, jak Herkules czy Edyp. Mimo, że starożytna, mitologia grecka jest ważną częścią wielu aktualnych dyscyplin humanistycznych, jak historia czy filozofia. Wiele setek lat temu mity greckie były źródłem wiedzy ludzi o świecie i ich próbą wyjaśnienia zjawisk w nim występujących. Dziś, mimo że spojrzenie na świat mamy całkiem odmienne, nasza kultura czerpie wiele z mitologii greckiej. Historycy z zapałem analizują wydarzenia tamtejszych lat, jak wojna trojańska, poloniści – zaczytują się w „Iliadzie” czy „Odysei”; nawet psychologom udzieliło się coś z mitologii greckiej – bo skąd pojęcie kompleksu Edypa? Mity greckie są ponadczasowe – świadczy o tym chociażby to, że dla ludzi wciąż historie przez nie przytaczane są ekscytujące. Wystarczy pójść do kina, gdzie bardzo często wyświetlane są filmy na ich podstawie.