Mitologia grecka

Mitologia grecka to jeden z najbardziej fascynujących tematów dotyczących epoki starożytnej. Mity to opowieści o bogach i herosach wyjaśniające umiejscowienie człowieka w świecie, a także porządek oraz funkcjonowanie wszechświata. Najstarszymi i jednocześnie najważniejszymi źródłami opisującymi mitologię grecką są dzieła „Iliada i Odyseja Homera oraz „Theogonia” Hezjoda. Oprócz tego mamy wiele innych materiałów źródłowych, jak poezje, powieści czy prace historyków i geografów spisujących zasłyszane historie podczas swoich podróży.

Jednymi z najważniejszych bogów greckich byli:
– Zeus – władca całego świata
– Hades – bóg świata umarłych, brat Zeusa
– Posejdon – bóg mórz i oceanów, brat Zeusa
– Hera – bogini niebios, siostra i żona Zeusa
– Demeter – bogini rolnictwa, urodzaju i płodności, siostra Zeusa
– Hestia – bogini ogniska domowego, siostra Zeusa.

Grecy bardzo poważnie traktowali mity i wierzyli w nie jako coś realnego, co wydarzyło się naprawdę i za ich pomocą wyjaśniali wszelkie fenomeny natury czy na przykład zróżnicowanie kultur.