Nieznany sprawca a odszkodowanie

W tym roku nasza córka była poszkodowaną w bardzo przykrym wypadku. Miał on miejsce pod szkołą, gdzie na pasach potrącił ją samochód osobowy. Pechowo jednak sprawcą była osoba tak niepoważna, że zbiegła ona z miejsca wypadku. Czy mamy szansę uzyskać odszkodowanie, gdy sprawca wypadku jest nieznany?

Niestety, sytuacja, w której sprawca wypadku jest nieznany z powodu tego, że zbiegł z miejsca wypadku jest bardzo powszechna. Zdarzenie to nie przekłada się jednak na to, abyście Państwo nie mieli szansy na uzyskanie odszkodowania. W przypadku, jaki przedstawiony został powyżej wezwanie do wypłaty odszkodowania do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ta właśnie instytucja odpowiedzialna jest za wypłatę odszkodowania w przypadkach, w jakich nie rozpoznano sprawcy szkody lub gdy sprawca nie był ubezpieczony.

Warto jednocześnie zapamiętać, iż Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca te odszkodowania za szkody osobowe, które związane są z utratą zdrowia. W Państwa przypadku powinno się więc w trybie ekspresowym wysłać pismo do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz zabrać wszelkie dowody i oświadczenia świadków, które potrzebne będą w procesie odszkodowawczym.