Notariusz – podstawowe zadania

Notariusz ma wiele zadań. Jednym z nich jest przygotowywanie dokumentów notarialnych, w którym świadczy o faktach, które dostrzega, a stanowią niepodważalny dowód i nie mogą być kwestionowane, nawet w sądzie. Notariusze prowadzą również wiele czynności prawnych, związanych ze światem biznesu. Jedną z głównych ich usług jest tworzenie spółek, doradztwo w zakresie formy prawnej, najlepiej odpowiadającej potrzebom umawiających się stron i gwarantującej legalność całej procedury. Notariusz może być również pomocny przy podpisywaniu umów pożyczek osobistych lub linii kredytowych. W protokole tym obecność notariusza gwarantuje sprawiedliwe doradztwo, dostosowanie do woli stron i zgodności z prawem. Notariusz Jesionowa Katowice również się tym zajmuje. Mamy prawo wybrać swojego notariusza. Zapewnia specjalną pomoc tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Jest bezstronny i zapewnia poszanowanie podstawowych praw konsumentów i użytkowników. Oczywiście trzeba się liczyć z opłatami. Jednak wtedy możemy być objęci kompleksową pomocą.