Podejmując temat odszkodowań, trzeba wyjaśnić, kto i kiedy może się o takie odszkodowania ubiegać. Na pewno są takie sytuacje w codziennym życiu. Na przykład, kiedy ktoś porysuje nam samochód, bo na przykład nieostrożnie parkuje na parkingu, możemy starać się o odszkodowanie od tej osoby. Jeżeli ta osoba jest ubezpieczona, wtedy pieniądze wypłaci nam ubezpieczyciel. Jeżeli lekarz, który nas leczył czy też operował, popełni błąd, możemy złożyć wniosek do sądu o Odszkodowanie za błąd lekarski. Sąd oceni, czy są podstawy do przyznania takiego odszkodowania. Sąd powoła niezależnych ekspertów, którzy jak najbardziej rzetelnie ocenią cała sprawę i stwierdzą czy lekarz dopuścił się jakiegoś zaniedbania czy też jest całkowicie niewinny i nie mógł zrobić nic, by nie spotkała nas dana tragedia. Czasem w medycynie jest tak, że dzieje się coś zupełnie niezależnego od lekarzy, pielęgniarek czy położnych i personel medyczny nie może zrobić nic, by temu zapobiec. Są to bardzo trudne sytuacje dla pacjentów.