Wypadek w pracy jest to nagłe zdarzenie, które zostało wywołane przyczyną zewnętrzną i spowodowało uraz lub śmierć i które nastąpiło w związku z pracą. Odszkodowanie za wypadek w pracy przyznawane jest wtedy, gdy do zdarzenia doszło podczas wykonywania lub w związku wykonywaniem przez pracownika zwykłych, rutynowych, codziennych czynności lub też poleceń przełożonego. Drugą sytuacją jest zdarzenie, gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez jego polecenia. Trzecią natomiast sytuacją kwalifikującą do odszkodowania jest zdarzenie gdy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku, jaki wynika ze stosunku pracy. Ustawa stwierdza również, że do odszkodowania może aspirować pracownik, który uległ wypadkowi podczas podróży służbowej (nie przyznaje się odszkodowania w sytuacji w której pracownik nie wypełniał akurat swoich obowiązków) jak również podczas wykonywania zadań zleconych przez organizacje związkowe funkcjonujące w miejscu pracy.