O nas
Polskie Centrum Mediacji powstało w 2000 roku. Organizacja liczy ponad 1000 członków i ma zasięg ogólnopolski. PCM Oddział Lublin powstał w 2012 roku i zrzesza 20 mediatorów wpisanych na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Działania naszej organizacji obejmują przede wszystkim prowadzenie mediacji sądowych w sprawach karnych, cywilnych i gospodarczych oraz mediacji pozasądowych. Drugim ważnym obszarem działalności jest popularyzowanie idei mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Prowadzimy szkolenia informacyjne, kursy przygotowujące do prowadzenia mediacji oraz kursy doskonalące dla mediatorów. Dbamy o najwyższe kwalifikacje i umiejętności mediatorów – członkowie naszego stowarzyszenia spełniają określone kryteria dotyczące np. wykształcenia (wyższe – prawo, psychologia, socjologia, pedagogika), wieku, ukończenia specjalistycznych szkoleń, doświadczenia. Polskie Centrum Mediacji o/Lublin gwarantuje, iż mediacje są przeprowadzane z zachowaniem Standardów Polskiego Centrum Mediacji i Kodeksu Etyki Mediatora.