Polityka, na pewno jest dziedziną wywołującą pośród obywateli każdego kraju sporo kontrowersji i także jest dziedziną opartą na rozmowach i budowaniu rozmaitych teorii. Jak najbardziej jest to dziedzina, która w całości przeznaczona jest wykonywaniu rozmaitych działań, dzięki którym poszczególny kraj może prosperować lepiej lub gorzej, ale dla wszystkich ustanowione są takie same przepisy i trzeba się do nich stosować. Polityka w znacznym stopniu ma stworzyć w kraju spójność, by wszyscy byli traktowani tak samo. Obecnie jednak każde działanie polityczne jest zazwyczaj negatywnie odbierane przez obywateli, bo sporo się dzieje w Polsce, ale i na całym świecie. Jak najbardziej duży wpływ na to posiadają środki masowego przekazu, gdyż umożliwiają każdemu zdobyć spory zakres informacji, który wpływa na reagowanie na działania w naszym kraju. Jednak także przeciwnicy zarządzającej partii podważają bardzo dużo działań, aby w taki sposób po prostu pozyskać w niedługim czasie kompletną władzę. Jak najbardziej taka jest ich funkcja, jednak w aktualnych czasach zamiast skoncentrować się na swej pracy, to wszyscy politycy zazwyczaj zajmują się czynnościami niezbyt istotnymi, które pośród normalnych obywateli wywołują tylko oburzenie i rozczarowanie.