Z tematyką powiernictwa inwestycyjnego stykamy się w momencie, gdy inwestor zleca budowę zewnętrznej firmie, tak zwanemu inwestorowi zastępczemu. Tyczy się to zarówno deweloperów budujących wielkie osiedla bloków mieszkalnych, jak i osób fizycznych, które pragną zbudować sobie dom.

Na początku rozróżnijmy dwie kwestie. Powiernictwo inwestycyjne i zastępstwo inwestycyjne to dwie różne kwestie. Nie są one bezpośrednio zdefiniowane w prawie budowlanym, są terminami umownymi, których wykorzystanie wiąże się z odniesieniem do określonych przepisów ustawowych. Termin ogólny to zastępstwo inwestycyjne. Te te dzieli się na formę powierniczą lub przedstawicielską.

Podpisując umowę powierniczą, musimy postępować zgodnie z zapisami prawnymi, których się ona tyczy. Trzeba wiedzieć, że inwestor zastępczy działa w tym przypadku na rzecz inwestora bezpośredniego, ale w imieniu własnym. W przypadku umowy przedstawicielskiej jest nieco inaczej. Inwestor zastępczy występuje tu w formie pełnomocnika, który działa w imieniu inwestora bezpośredniego.