Obywatele mają prawa i cieszą się przywilejami. W ostatnich latach robią to jednak jakby z większym oddaniem, a na pewno nie obawiają się już jak dawniej głośno mówić o tym, co im się należy. Występują na drogę sądową odważnie, gdy tylko czują się pokrzywdzeni. Wiedzą, że prawo karne, cywilne, ale również prawo medyczne czy farmaceutyczne w wielu sytuacjach są po ich stronie. Do większej odwagi ubiegania się o swoje na pewno zachęcają Polaków prawnicy. Obywatele chętnie zasięgają u nich opinii i szukają porady. Wiedzą bowiem, że aby mieć prawo za sobą, trzeba je znać, a także rozumieć jego zawiłości. To bardzo dobrze, że nie obawiamy się chronienia swoich przywilejów i domagamy się sprawiedliwości. W ten sposób społeczeństwo będą tworzyć ludzie bardziej zadowoleni z życia i pewniejsi swojej wartości. Obywatele nie powinni bać się mówić o tym, co ich krzywdzi i co urąga ich godności. A jeżeli tego wymaga sytuacja mają prawo iść do sądu i domagać się sprawiedliwości. Z biegiem czasu robi to coraz więcej Polaków.