Prawosławie to doktryna ortodoksyjnego kościoła chrześcijańskiego, który powstał z rozłamu w chrześcijaństwie w 1054 roku wskutek schizmy wschodniej.
Doktryna ta opiera się na dekretach pierwszych siedmiu soborów powszechnych, nie uznaje zwierzchnictwa papieża, odrzuca ideę czyśćca, dogmat o niepokalanym poczęciu Matki Boskiej oraz dogmat o jej wniebowzięciu, nauczanie o grzechu pierworodnym. Nie uznaje nieomylności w sprawach wiary i moralności.
Prawdy dogmatyczne może ogłaszać tylko sobór powszechny.
W prawosławiu nie ma dyskusji i polemik na temat istoty Boga, gdyż dominuje tu teologia apofetyczna, która głosi, że Boga nie da się pojąć rozumowo i pojęciowo; można go tylko odczuwać.
Ważnym sposobem na wyrażanie tradycji religijnej jest też sztuka -; zwłaszcza ikony mają szczególne miejsce w kościele prawosławnym. Ikonograf powinien być wiernym swojego Kościoła i przed pisaniem ikony (ikonę się pisze a nie maluje) powinien się wyspowiadać i przyjąć eucharystię, gdyż tworzenie ikony jest modlitwą.

………
– walidacja metod analitycznych
– szkolenia iso 22000
– Fotoprzekaźnik Sick
– wzorcowanie suwmiarek
– Rysunek Techniczny Maszynowy i Komputerowy Zapis Konstrukcji
– pomoc medyczna helper rozmówki
– Badania i pomiary w elektroenergetyce Orlik
– Vademecum elektryka Poradnik elektryka
– hologram els poznań
– hologram na els