Współcześnie wiele osób marzy o własnym domu, lecz nasuwa się wtedy pytanie skąd wziąć tak dużą sumę pieniędzy. Część osób odkłada gotówkę by w przyszłości wybudować swój własny wymarzony dom, inni zaciągają kredyt w banku . Jednym z rodzajów kredytów jest kredyt budowlano- hipoteczny, który składa się z dwóch części. Podczas budowy jest on kredytem budowlanym, a w momencie ukończenia prac budowlanych i oddania domu do użytku przekształca się w kredyt hipoteczny. W części budowlanej kredyt jest zabezpieczony poprzez umowę ubezpieczeniową, która przewiduje odpowiedzialność ubezpieczyciela za spłatę kredytu w szczególnych sytuacjach jakimi może być śmierć lub ciężka choroba kredytobiorcy. Często banki żądają wykupienia polisy na życie lub ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy .Okres takiego ubezpieczenia obejmuje zaciąganie takiego kredytu i spłaty części budowlanej. Bank przewiduje etap budowlany na mniej więcej dwa lata, jest to okres karencji w spłacie kredytu. Spłaca się wtedy np. tylko odsetki, ponieważ suma ubezpieczenia jest równoważna wartości spłacanej wówczas racie. Po zakończeniu części budowlanej zaczyna się część hipoteczna, której hipoteką staje się wybudowana nieruchomość, która zostaje wpisana do księgi wieczystej. Wygaśnięcie hipoteki następuje wraz z spłaceniem kredytu.