Przebieg mediacji
Etap pierwszy

Wstępne posiedzenia mediacyjne z każdą ze stron Strony zapoznają się z instytucją mediacji, jej przebiegiem i zasadami. Ustalane są indywidualne zasady współpracy i zakreślany czas trwania mediacji. Strony przedstawiają swoje wizje problemu, potrzeby i oczekiwania.
Etap drugi

Posiedzenie mediacyjne z udziałem obu stron (możliwe jest przeprowadzenie więcej niż jednego posiedzenia mediacyjnego z stroną lub stronami). Istnieje możliwość prowadzenia mediacji pośredniej – strony nie kontaktują się ze sobą, ustalenia przekazuje mediator. W trakcie spotkania wspólnego definiowana jest lista problemów do rozwiązania, strony mają okazję poznać wersję wydarzeń drugiej strony, jej potrzeby i oczekiwania oraz zaproponować sposoby rozwiązania konfliktu. Strony wspólnie poszukują rozwiązań i pracują nad porozumieniem.
Etap trzeci

Etap ten polega na sporządzeniu i podpisaniu ugody (jeśli do takiej dochodzi).