Istnieje wiele banków w Polsce i na świecie. Jest ich dużo i podzielone zostały ze względu na odpowiednie kryteria jakimi są; ich zadania, kryterium własności kapitału oraz formę prawną. Jak dzielą się banki ze względu na zadania? W tej grupie wyróżniamy bank centralny, który pełni rolę emisyjnego i jest instytucją odpowiedzialną za funkcjonowanie systemu bankowego. Wyróżniamy również bankowość komercyjną. W skład drugiej grupy wchodzą; banki specjalne, który posiada ofertę o specjalnym charakterze, banki hipoteczne, które specjalizują się w udzielaniu kredytów hipotecznych; banki oszczędnościowe i lokacyjne; banki inwestycyjne, które specjalizują się w transakcjach inwestycyjnych oraz banki kredytowe i depozytowe. Kolejnym kryterium podziału banków jest kryterium własności kapitału do tej grupy zaliczamy banki; państwowe, komunalne, spółdzielcze, prywatne, o kapitale mieszanym, zagraniczne i międzynarodowe. Ze względu na formę prawną wyróżniamy trzy rodzaje banków do których należą: banki państwowe, spółki akcyjne oraz spółdzielnie.