Kredyt we współczesnym świecie jest dość powszechny, ludzie biorą kredyty na różne cele, jest wypłacany jednorazowo, a jego spłata następuje w ratach. Kredyty można podzielić ze względu na wiele zastosowań np. okres kredytowania, cel, waluta. Polskie banki udzielają trzy rodzaje kredytów ze względu na zwrotność w określonym terminie są to : kredyty krótkoterminowe, które udzielane są na okres 1 roku; kredyty średnioterminowe, ich okres spłaty waha się od 1 roku do 3 latach; kredyty długoterminowe, których termin spłaty dokonuje się powyżej 3 lat. Należy pamiętać, że w zależności od kwoty kredytu i terminu spłaty zmienia się oprocentowanie. W zależności od celu wyróżniamy kredyty obrotowe, które przeznaczane są zazwyczaj na bieżące potrzeby związane działalnością gospodarczą kredytobiorcy oraz kredyty inwestycyjne, które są brane ze względu na finansowanie nakładów gospodarczych. Ze względu na walutę, wyróżniamy kredyty złotówkowe , udzielane w złotych polskich oraz dewizowe, które są przyznawane w obcej walucie.