Nagonasienne stanowią klasę roślin odznaczającą się pewnymi charakterystycznymi cechami. W przeciwieństwie do okrytonasiennych, ich zalążki i powstają- ce z nich nasiona nie wykształcają się w zamkniętych strukturach, lecz są nieosłonięte, nagie. Pokolenie sporofitowe wytwarza właściwe korzenie, łodygi i liście; gametofit jest całkowicie zależny od sporofitu i niezwykle mały. W większości Wypadków sporofity mają zdrewniałe łodygi i wiecznie zielone łuskowa te lub szpilkokształtne liście. Ta grupa roślin stanowi ważne źródło surowców, takich jak drewno i żywica służąca do wyrobu terpentyny, smoły, smarów itp. Nagonasienne, które stanowią starą ewolucyjnie linię wywodzącą się od form z górnego dewonu, obejmują siedem rzędów z przeszło 60 rodzajami i 700 gatunkami. Trzy z tych rzędów ?? Cycadofilicales, Bennettitales i Cordaitales – są znane tylko jako formy kopalne. Rząd Ginkgoales i- miłorzębowate jest reprezentowany tylko przez jeden żyjący obecnie gatunek Ginkgo biloba o charakterystycznych spłaszczonych, wachlarzowatych liściach i cechach zbliżonych do innego żyjącego rzędu: Cycadales ? sagowców. Pozostałe dwa współczesne rzędy nagonasien- nych to Coniferales i Gnetales. Coniferales Stanowią główny współcześnie żyjący rząd nagonasiennych liczący około 50 rodzajów i 600 gatunków. Należą do niego dobrze znane sosny, świerki, jodły, modrzewie, jałowce, cedry, cisy i sekwoje. Dla wszystkich tych roślin charakterystyczne jest wykształcanie strobilusów, czyli ?szyszek kwiatowych”, zarówno męskich – wytwarzających mikrospory, jak i żeńskich fi produkujących megaspory. Niektóre gatunki mają na jednej roślinie oba rodzaje szyszek, inne zaś tylko szyszki jednego typu (rośliny dwupienne). Wszystkie szpilkowe wytwarzają nieruchliwe gamety męskie (spermatozoidy), które są doprowadzane do komórki jajowej przez łagiewki pyłkowe. Znaczna większość roślin szpilkowych ma liście łuskowate lub szpilkokształtne, pozostające na roślinie przez cały rok.

………
– e24cloud beyond
– Język C Pasja programowania mikrokontrolerów 8-bitowych
– Notes/Bloczek reklamowy
– Szkolenia ze sprzedaży – Gamma
– szkolenia iso 18001
– szkolenia iso 17025
– gablota na puchary Paraga Centrum
– gablota na puchary Paraga
– gablota muzealna – Paraga
– gabloty szklane Paraga Centrum