Struktury reproduktywne. Haploidalne ziarna pyłku, czyli mikrospory, powstają w wyniku mej ozy w pylnikach, a ściślej w komórkach macierzystych ziaren pyłku. Uwolnienie ziaren pyłku i ich przeniesienie najczęściej za pośrednictwem owadów lub wiatru na znamiona tego samego kwiatu lub kwiatów tej samej rośliny, bądź też innej rośliny tego samego gatunku zapoczątkowuje proces rozmnażania płciowego. W okresie wysypywania się z pylników ziarna pyłku zawierają zwykle dwa haploidalne jądra: wegetatywne, czyli łagiewkowe, i generatywne. Po osadzeniu się na znamieniu słupka ziarno pyłku wchłania substancje pokarmowe i wodę i wytwarza łagiewkę pyłkową, która wrasta poprzez szyjkę słupka w kierunku zalążni. Wzrostem łagiewki kieruje jądro łagiewkowe. Zwykle w początkowym okresie wzrostu łagiewki jądro generatywne dzieli się wytwarzając dwa jądra plemnikowe. Zalążki okrytonasiennych są przytwierdzone do ściany zalążni za pomocą krótkiej osadki. Zewnętrzną okrywę zalążka stanowią dwie osłonki, otaczające megasporangium, czyli ośrodek. W megasporangium jedna komórka dzieli się mejotycznie tworząc cztery haploidalne megaspory, z których trzy degenerują się, a pozostała przekształca się w woreczek zalążkowy, w którym będzie się rozwijać zarodek rośliny. Dojrzały woreczek zalążkowy zawiera w typowym wypadku osiem haploidalnych jąder. Trzy z tych jąder, jądro komórki jajowej i dwa jądra tzw. synergid, ustawiają się w jednym końcu woreczka od strony okienka – drobnego poru pomiędzy osłonkami zalążka; dwa jądra biegunowe lokują się w środkowej części woreczka zalążkowego, a pozostałe trzy, tzw. antypody – na przeciwległym w stosunku do okienka końcu woreczka zalążkowego.

………
– Zadania geodezji w katastrze Geodpis
– Kurs wizażu i charakteryzacji w Polsce
– bonsai dąb
– studia podyplomowe terapia pedagogiczna kraków
– Ryby chrzęstnoszkieletowe
– nauka sep i hds
– wypożyczalnia busów osobowych Grudziądz
– Egzamin łowiecki – Testy przygotowujące
– Księgarnia Systherm Warszawa Ogrzewnictwo Praktyczne wyd. II
– e24cloud chmura do zadan specjalnych