Współcześnie często dostajemy propozycje różnych kredytów i pożyczek. Banki i instytucje finansowe reklamują swoje usługi poprzez ulotki, smsy reklamowe, reklamy w Internecie lub w gazetach. Widząc ulotkę reklamową zaczynamy się zastanawiać czym różnią się od siebie kredyt, a pożyczka. Jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma pojęciami? Kredyt i pożyczka są bardzo często traktowane jako pojęcia alternatywne, jednak różnią się od siebie prawnie. Kredyt jest instytucją, która jest uregulowana przepisami prawa bankowego, kredytu mogą udzielać tylko i wyłącznie banki. Natomiast pożyczka jest uregulowana w prawie cywilnym, a udzielającym pożyczki może być każda osoba lub instytucja, która jest właścicielem pieniędzy. W drodze umowy pożyczki następuje przeniesienie określonej sumy pieniężnej , a udzielający jej nie może ingerować w sposób jej wykorzystania, zaś podczas umowy kredytu, następuje przekazanie przez kredytodawcę do czasowej dyspozycji środków pieniężnych kredytobiorcy, cel kredytu musi być ściśle określony. Należy dobrze zastanowić się nad tym czy chcemy uzyskać pożyczkę czy kredyt gotówkowy.