Szkolenie okresowe BHP jest przeprowadzane w przewidzianych przez rozporządzenie o szkoleniach BHP terminach. Szkolenia okresowe mają różną formę i tematykę uzależnioną od tego dla jakiej grupy zawodowej są przeznaczone. Rozróżniamy szkolenie okresowe dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, inżynieryjno-technicznych, administracyjno-biurowych, na stanowiskach kierowniczych, służby BHP. Pierwsze szkolenie dla osób na stanowiskach kierowniczych przeprowadzamy po upływie sześciu miesięcy od momentu zatrudnienia. Następne przeprowadzamy w ciągu następnych pięciu lat. W pozostałych przypadkach pierwsze szkolenie przeprowadzamy po upływie dwunastu miesięcy od momentu zatrudnienia, a kolejne w ciągu następnych pięciu lat. Wyjątkiem są osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjno-biurowych. Następne szkolenie okresowe dla tych osób przeprowadzamy po upływie sześciu lat. Szkolenie okresowe można również przeprowadzić w formie internetowej. Szkolenie okresowe BHP online można przeprowadzić dla wszystkich grup zawodowych z wyjątkiem osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, dla których nie jest przewidziane samokształcenie kierowane.