Uznaje się, że pierwsze działania reklamowe miały miejsce w starożytnej Grecji, najpierw ustne, później pisemne. XV wiek to rewolucja na rynku reklamy, a w roku 1614 w Anglia wprowadzono po raz pierwszy przepisy regulujące aspekty prawne stosowania reklamy.

Pojęcie reklamy kojarzy się przede wszystkim z działaniem komercyjnym, mającym na celu sprzedaż towaru lub usługi. Jednak jest to mylne twierdzenie ponieważ reklama wykorzystywana jest również do promowania pozytywnych zmian w społeczeństwie, poprzez perswazję i edukację. Przykładami takich działań są akcje:
– powstrzymać przemoc domową,
– piłeś ? nie jedź,
– cała Polska czyta dzieciom.

W ostatnim okresie, w walce z dopalaczami ruszyła kampania ?Taki z ciebie mocarz?. Adresowana przede wszystkim do ludzi młodych, ma im uświadomić niebezpieczeństwa płynące z zażywania tych substancji. Wykorzystanie znanych osób cieszących się szacunkiem u młodzieży: Jurka Owsiaka i Marcina Gortata podniosło rangę kampanii, wywołując potrzebną w tym temacie dyskusję.