Czym są tłumaczenia audiowizualne?

Na rynku każdego roku pojawia się coraz więcej firm, których podstawową usługą są tłumaczenia audiowizualne. Na czym one polegają i skąd się bierze zapotrzebowanie na tego typu przekłady?

Tłumaczenia audiowizualne dotyczą materiałów, które opierają się zarówno na dźwięku (audio), jak i ilustracji obrazowej (wizualny), a więc przede wszystkim różnego rodzaju filmów. XXI wiek oraz ogromny postęp i rozwój technologii sprawia, że zdobywanie wiedzy i przekazywanie informacji coraz częściej następuje właśnie tą drogą. W związku z tym konieczny staje się przekład języka w takich materiałach.

Ważnym podkreślenia jest fakt, że tłumaczenia audiowizualne nie należą do łatwych zadań, wymagają szeregu umiejętności i często rozległej lub wręcz specjalistycznej wiedzy. Każdy przekład zależny jest od rodzaju i gatunku filmu, a także od grupy docelowej. Inaczej przecież wyglądać będzie tłumaczenie audiowizualne bajki dla dzieci, a inaczej filmu dokumentalnego czy instruktażowego, przeznaczonego dla pracowników konkretnej, ścisłej branży. W takich wypadkach wymagane jest więc słownictwo, jakim posługują się specjaliści, a także znajomość i rozumienie zagadnień, o których mowa. Z kolei filmy fabularne, np. komedie czy dramaty, często posiadają różnego rodzaju odniesienia socjokulturowe, które wpływają na przekaz całości. Nie zawsze da się też treść przełożyć w 100% wedle oryginału – ze względu na różnorodność językową czasem tłumaczenia audiowizualne wymagają modyfikacji czy wyeliminowania niektórych elementów lub zastąpienia ich innymi, brzmiącymi bardziej naturalnie.