Transformacja nowotworowa może być wynikiem pojawienia się w komórce nowej informacji genetycznej w wyniku mutacji lub w następstwie infekcji wirusowej, której efektem jest wbudowanie wirusowych kwasów nukleinowych do aparatu genetycznego komórki. Nie wiadomo dotychczas, czy geny pochodzenia wirusowego muszą znajdować się i być aktywne w komórkach nowotworowych cały czas, czy tylko zapoczątkowują one proces nowotworowy, który dalej toczy się już bez ich udziału. Z badań nad wirusami wrażliwymi na temperaturę wynika, że przynajmniej w niektórych nowotworach występowanie aktywnego wirusa jest niezbędne do podtrzymywania procesu nowotworowego. Jednakże informacja genetyczna zawarta w DNA wirusów onkogennych nie musi być nową informacją z punktu widzenia komórki. Teoria onkogenu, czyli genu rakowego, zakłada, że wszystkie zdrowe komórki zdrowego organizmu mają odpowiednie sekwencje DNA potrzebne do syntezy RNA wirusa onkogennego. Według tej teorii informacja genetyczna wirusa onkogennego jest zawarta w genomie prawidłowej komórki w formie utajonej, a jej ekspresja jest kontrolowana przez geny regulatory i represory gospodarza. Działanie tych genów z kolei zależy od wpływu czynników karcynogennych. Przypuszcza się, że wirusy onkogenne mogą być wyrazem asymptomatycznej, utajonej infekcji, która wystąpiła u wielu gatunków zwierząt i u człowieka przed milionami lat.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.