Windykacja polubowna i Windykacja sądowa

Jak działa windykacja?

Osoby, które nie spłacają swoich zobowiązań finansowych mogą spodziewać się wizyty windykatora w swoim domu. Wierzyciele często korzystają z pomocy firm windykacyjnych lub nawet „sprzedają” takowym swoich dłużników – windykacja pokrywa dług osoby zadłużonej, a następnie na własną rękę odzyskuje pieniądze. Windykacja polubowna ma miejsce wówczas, gdy dłużnik wyraża chęć spłaty zobowiązania w systemie ratalnym. Wysokość i częstotliwość rat zazwyczaj jest dostosowana do możliwości dłużnika. Należy jednak pamiętać, że im bardziej spłata rozciągnięta jest w czasie i/lub niższe raty wpłaca się na wskazane przez windykację konto, tym wyższa będzie kwota końcowa kredytu. Windykacja sądowa natomiast następuje wtedy, gdy osoba zadłużona nie chce współpracować z firmą windykacyjną, nie spłaca pożyczki i unika kontaktu. Windykacja może odbywać się za pośrednictwem korespondencji pocztowej lub mailowej, podczas rozmów telefonicznych lub podczas osobistych wizyt windykatora w miejscu zamieszkania dłużnika.