Oszacowanie wartości nieruchomości jest ważną sprawą dla wielu przedsięwzięć, w tym kredytowania nieruchomości, wystawianiu nieruchomości na sprzedaż, analiz inwestycyjnych, ubezpieczeniach majątkowych czy nawet opodatkowania nieruchomości. Dla większości ludzi, ustalanie wywoławczej lub zakupowej ceny nieruchomości jest najtrudniejszym, a przy tym najbardziej kluczowym elementem całej transakcji kupna ? sprzedaży. Przy wycenianiu nieruchomości trzeba poznać wiele podstawowych pojęć i metod wyceny nieruchomości.
Główną uwagę w celu oceny aktualnej wyceny nieruchomości jest określenie: obecnych i przyszłych korzyści wynikających z prawa własności nieruchomości. W przeciwieństwie do wielu towarów konsumpcyjnych, które są sprzedawana szybko, transakcje nieruchomości są zazwyczaj realizowane w ciągu długiego okresu czasu. Dlatego oszacowanie wartości nieruchomości musi wziąć pod uwagę tendencje gospodarcze i społeczne, a także polityki rządowe lub przepisy i warunki środowiskowe.
Wycena nieruchomości Poznań jest szczególnie trudna, ze względu na szybki rozwój miasta.