Wyniki badań naukowych dr Roe zostały potwierdzone przez kilka innych badań, które nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do tego, że pierworodni mają przewagę, jeżeli nie istnieje różnica wieku co najmniej czterech lat pomiędzy nimi, a resztą rodzeństwa. Istnieje kilka dowodów tego stanu rzeczy, być może najważniejszym jest to, że pierwsze dziecko otrzymuje niepodzielną uwagę rodziców. Cały ich czas oraz inne środki są poświęcane temu jednemu dziecku. Rosnące niemowlę ma dorosłych, a nie małe dzieci, na których wzoruje swoje zachowanie, a to łącznie z nieustannym pobudzaniem prowadzi do wzmożonej niezależności, bardziej pewnego siebie spojrzenia na świat oraz większych szans wczesnego uczenia się.

Wyniki moich badań nad uzdolnionymi dziećmi potwierdzają wszy|stkie kwestie podniesione w poprzednich badaniach. Nie wszystkie dzieci były dziećmi pierworodnymi, to prawda, że duża liczba miała dwóch starszych braci lub siostry, i były dziećmi trochę starszych rodziców. To może mieć istotne znaczenie, jako iż istnieją dowody naukowe potwierdzające, że ojcowie powyżej 30 roku życia mają większe szanse mieć dzieci, których wrodzony potencjał biologiczny będzie urzeczywistnio-

ny. Może to być wynikiem, oczywiście, ich większej dojrzałości i cierpli|wości w wychowywaniu dzieci niż młodszych mężczyzn. Jeżeli dziecko miało starszych braci lub siostry, istniała w każdym przypadku różnica wieku co najmniej trzech lat, a zazwyczaj była ona znacznie większa. Jeżeli chodzi o daty poczęcia, to tylko 5% zostało poczętych pod|czas, z pozoru, niekorzystnych miesięcy od czerwca do sierpnia. Większość (45%) było poczętych w okresie wiosennym (marzec–maj) 30% w okresie jesiennym (wrzesień–listopad), podczas gdy 20% było poczętych w okresie zimowym (grudzień–luty).