W obliczu zawirowań wywołanych Brexitem, wielu obserwatorów stawia sobie pytanie ? co dalej z Polską w UE? Niektórzy idą dalej o krok i pytają wprost ? co dalej z Polską w Europie? Czy Europa może wykluczyć Polskę z procesów integracyjnych, potencjalnie pozostawiając ją w tyle lub, co gorsza, na pastwę sąsiada ze wschodu? Niektórzy uważają, że to nie Europa a sama Polska, chce być pozostawiona w spokoju. Niestety, w obecnej sytuacji, proces integracyjny może być dla naszego kraju najlepszym wyjściem.

Pomysłów na reformę UE jest kilka. Niestety większość z nich zakłada, że takie kraje jak Polska, których ekonomia nie dotrzymuje kroku krajom zachodnim, zostanie na bocznym torze, wraz z pozostałymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, o słabszych gospodarkach. Wielu zarzuca, że za rozwiązaniami proponowanymi przez UE nie stoi troska o jedność unii czy strach przed renacjonalizacją polityki w Europie i powrót do zupełnie niepodległych państw, ale raczej wielki biznes zachodni, który pragnie dalszych zmian w prawie, ułatwiających ekspansję na tereny krajów potencjalnie słabszych.