Współcześnie rzadko uczelnie decydują się na ujawnianie ocen studentów.

Systemy teleinformatyczne zaprojektowane specjalnie dla potrzeb prowadzenia elektronicznej dokumentacji toku studiów przewidują istnienie indywidualnych kont. Oznacza to, że każdy student ma wprawdzie dostęp do własnych ocen, ale nie ma możliwości porównać ich z wynikami kolegów.

Jednakże czasami dochodzi to sytuacji, gdy poszczególne katedry wywieszają listy w miejscach publicznych. Dawniej gabloty ogłoszeniowe były naturalnym miejscem do zamieszczania informacji, nawet tych zawierających dane osobowe. Dzisiaj uległo to zmianie. Występują wątpliwości natury prawnej.

Prawnicy pytani o legalność takich działań są zgodni co do jednego – oceny mogą być zamieszczane w gablotach ogłoszeniowych, jednakże nie mogą być przypisane do poszczególnych osób w sposób umożliwiający ich identyfikację. Uczelnie powinny o tym pamiętać. W przeciwnym razie mogą być oskarżone o naruszenie dóbr osobistych studentów. Współcześnie zasądza się wysokie zadośćuczynienia za tego rodzaju przewinienia.

………
– serwis ekspresów nivona Warszawa
– nauka gry na gitarze klasycznej poznań
– Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów
– gabloty muzealne – Paraga Centrum
– gabloty ekspozycyjne Paraga Centrum
– gablota wystawowa Paraga
– kurs trenera personalnego kraków
– gablota korkowa Paraga Centrum
– gabloty szklane Paraga
– gabloty wystawowe Paraga Centrum