Mitologia grecka

Mianem mitologii greckiej określa się zbiór mitów, czyli opowieści o bogach i herosach, mających na celu wyjaśnić pochodzenie człowieka, zjawiska przyrodnicze, czy powstanie świata. Na podstawie mitów ludzie tłumaczyli sobie, swoje miejsce w hierarchii. Najstarszymi źródłami wiedzy odnośnie mitologii, są dzieła Homera i Hezjoda. Mity był traktowane przez Greków jako prawdziwe historie, pozwalające zrozumieć naturę, innych ludzi, czy bogów, w których wierzyli. Okres powstawania mitów można podzielić na trzy części. Pierwszy z nich był okresem panowania bogów. Dowiadujemy się z nich m.in. o Zeusie, czyli królu bogów, Posejdonie, władcy wód oraz Hadesie władcy świata zmarłych, którzy dali początek wszystkiemu. Drugi okres to czas współistnienia bogów z ludźmi. Bogowie zaczęli ingerować w życie ludzi, w wyniku czego rodzili się herosi. To z kolei zapoczątkowało ostatni etap, czyli pokolenie w połowie bogów, a w połowie ludzi. Mitologia grecka prawdopodobnie powstała na podstawie archetypów.