Do typu Tracheophyta należą najlepiej nam znane rośliny nagonasienne, zwane też nagozalążkowymi , oraz okrytonasienne, czyli okrytozalążkowe, zwane niekiedy kwiatowymi. Obie te grupy łącznie określa się często jako rośliny nasienne. Ich główne cechy wyróżniające, które przyczyniły się do niezwykle pomyślnego rozwoju roślin nasiennych jako form lądowych, to wytwarzanie nasion oraz wykształcanie łagiewki pyłkowej doprowadzającej gametę męską do woreczka zalążkowego, gdzie powstaje komórka jajowa. Wytwarzanie nasion. Nasienie stanowi wysoce skuteczne stadium w rozwoju nowej rośliny oraz odznacza się ważnymi korzystnymi cechami umożliwiającymi bytowanie w środowisku lądowym. Nasiona są zwykle przystosowane do szerokiego rozprzestrzeniania się i zachowują żywotność przez długi czas, niekiedy przez setki lat. Są one wytrzymałe na wysuszenie, działanie skrajnych temperatur oraz wielu substancji toksycznych. Wszystkie nasiona zawierają zapasowe substancje pokarmowe, zapewniające nowo wykiełkowanej roślinie dostateczne zaopatrzenie w pokarm do czasu jej usamodzielnienia się i uzyskania samowystarczalności. Spory roślin nasiennych, podobnie jak gamety zwierząt, są mikroskopijnymi komórkami powstającymi w następstwie mejozy. Czasowo pozostają one w tkankach rośliny macierzystej ? w sporangium. Ostatecznie jednak zazwyczaj są one uwalniane i w sprzyjających warunkach podejmują wzrost. Nagonasienne i okrytonasienne są roślinami różnozarodnikowymi, tzn. wytwarzają dwa typy spor: mikrospory i megaspory. Megaspora nie jest uwalniana ze sporangium, lecz pozostaje W nim i rozwija się w gametofit żeński. Megasporangium otoczone pewnymi tkankami macierzystego sporofitu i zawierające gametofit żeński jest nazywane zalążkiem.