BHP – nudne czy potrzebne?
Trudno byłoby chyba znaleźć osobę, która przepada za szkoleniami BHP. Za taki stan rzeczy odpowiada specyfika przekazywanego w ich trakcie materiału. Jest on zwykle dość monotonny – polega na prezentowaniu różnych możliwych wypadków oraz sposobów reagowania najbardziej adekwatnych do sytuacji, gdy jednak się przydarzą. Szkolenia BHP są wprawdzie dostosowane do zawodu, w jakim pracują odbywające je osoby, ale to dostosowanie zwykle nie tworzy zbyt wielkiego zróżnicowania.
Szkoleniowiec BHP to osoba odpowiednio wykwalifikowana, która ma dużą wiedzą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz potrafi przekazać ją innym ludziom. Zakłady pracy zatrudniają szkoleniowców dlatego, że szkolenia BHP są narzucone prawnie. Trudno dziwić się takiemu stanowi rzeczy – bardzo często świadomość ludzi odnośnie różnych zagrożeń jest naprawdę niewielka, dlatego też ważne jest, by mieli okazję doszkolić się i dowiedzieć, jak reagować w sytuacji niebezpiecznej dla swojego lub współpracowników zdrowia i życia.