Coaching – proces rozwoju samego siebie
Pod pojęciem coachingu rozumiemy różnorodne działania, mające na celu pomoc w rozwoju jednostki, a nawet firmy i organizacji. Coach jest osobą, która wspólnie z klientem wypracowuje system działań, mających na celu samodoskonalenie, uzyskanie prawdziwej satysfakcji z życia zawodowego i osobistego. Coaching w dużej mierze czerpie z psychologii, dlatego nie jest zestawem gotowych odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Coaching to działanie wymagające od klienta zdolności do samodzielnego myślenia, autorefleksji, szczerego obrachunku z samym sobą. Osoba współpracująca ze swoim coachem sama powinna odpowiedzieć sobie na pytania- czego szuka, co uniemożliwia jej osiągnięcie prawdziwego sukcesu i jak pozbyć się tych barier, jakie cele są dla niej najważniejsze. Coaching pozwala zatem na autentyczne wniknięcie w głąb siebie, wypracowanie mechanizmów, które pomogą unikać w życiu niepowodzeń a dążyć do pełnej satysfakcji z podejmowanych decyzji i wyborów życiowych. Coach tylko pomaga, nigdy nie kieruje, wspiera- nie krytykuje.